Δήλωση προσβασιμότητας για koulourivlahopoulos.gr

Δήλωση προσβασιμότητας για koulourivlahopoulos.gr
Δεσμευόμαστε να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, νοητικής και κινητικής βλάβης. Εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστότοπού μας για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε ίση πρόσβαση σε όλους τους χρήστες μας.

Πάντα φροντίζουμε ότι ο ιστότοπός μας ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές προσβασιμότητας ακολουθώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Αυτό διασφαλίζει ότι ο ιστότοπος είναι ευέλικτος και προσαρμόσιμος στις ανάγκες ή τις προτιμήσεις των διαφορετικών χρηστών και είναι προσβάσιμος μέσω μιας ποικιλίας διαφορετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών ή των βοηθητικών τεχνολογιών.

Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1
Όπου είναι δυνατόν, ο ιστότοπός μας θα συμμορφώνεται με το επίπεδο AA των Οδηγιών προσβασιμότητας περιεχομένου Ιστού (WCAG 2.1).
Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τέσσερις βασικές αρχές που ορίζουν ότι οι ιστότοποι πρέπει να είναι:

Αντιληπτό – Οι πληροφορίες και τα στοιχεία διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες με τρόπους που αντιλαμβάνονται
Λειτουργικό – Τα στοιχεία διεπαφής χρήστη και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά
Κατανοητό – Οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές
Ανθεκτικό – Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από μια μεγάλη ποικιλία χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τεχνολογιών.

Γραμμή εργαλείων προσβασιμότητας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Accessibility Enabler γραμμή εργαλείων που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας βάσει των αναγκών τους. Αυτό το εργαλείο βοηθάει τον χρήστη AMEA να προσαρμόσει οποιαδήποτε ιστοσελίδα ώστε να μπορεί να πλοηγηθεί ανεξάρτητα από την αναπηρία του.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης του Accessibility Enabler για να μάθετε περισσότερα.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προσβάσιμη υπηρεσία. Εάν εσείς
αντιμετωπίστε προβλήματα ή έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτίωση παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας. Κάνουμε συνεχή βελτίωση με βάση τα σχόλιά σας.

Τηλέφωνο: (+30) 2321 0 20179

Email: info@koulourivlahopoulos.gr

Φόρμα επικοινωνίας: Δείτε τώρα

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε σχόλια εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Accessibility Statement for koulourivlahopoulos.gr

We are committed to making our website as accessible as possible to people with special needs, including those with visual, hearing, cognitive and motor impairments. We’re constantly working towards improving the accessibility of our website to ensure we provide equal access to all of our users.

We always make sure that our website follows accessibility best practices by following the principles of universal design. This ensures the site is flexible and adaptable to different users’ needs or preferences and is accessible through a variety of different technologies, including mobile devices or assistive technologies.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Wherever possible, our site will adhere to level AA of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).
These guidelines outline four main principles that state that sites should be:

  • Perceivable – Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive
  • Operable – User interface components and navigation must be operable
  • Understandable – Information and the operation of user interface must be understandable
  • Robust – Content must be robust enough that it can be interpreted reliably by a wide variety of user agents, including assistive technologies

Accessibility Toolbar

This website uses Accessibility Enabler
toolbar to allow users to customise the accessibility settings based on their needs. This tool helps user with access needs to adjust any web page so that it can be consumed irrespective of disability of the user

You can refer to Accessibility Enabler user guide here to know more.

 

Give Us Your Feedback

We are committed to providing an accessible service.If you
experience problems or have any suggestions for improvement please
get in touch with us.We do continuous improvement based on your feedback.

Phone : (+30) 2321 0 20179

Email : info@koulourivlahopoulos.gr

Contact Form : View Now

We try to respond to feedback within 3 business days.